Vandaag spreekt de Tweede Kamer over een initiatiefwet van de PvdA over gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. De FNV ondersteunt het doel van de wet. Het is onacceptabel dat mannen en vrouwen in Nederland voor hetzelfde werk niet hetzelfde verdienen.

De initiatiefwet van de PvdA heeft tot doel om de beloningsverschillen tussen man en vrouw bloot te leggen. Dit is positief want met deze informatie kunnen vrouwen beter onderhandelen over hun loon. Beloningsverschillen worden hierdoor meer inzichtelijk, wat voor leidinggevenden en collega’s belangrijk is.

Er is echter meer nodig dan alleen de ondernemingsraad extra controlemiddelen te geven en werkgevers jaarlijks verantwoording af te laten leggen.

Het Nederlandse arbeidsmarktbeleid loopt nog steeds achter als het gaat om de toegang voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Vrouwen zijn vaker dan mannen niet economisch zelfstandig. Vrouwen nemen nog altijd een groter deel van de zorgtaken voor hun rekening dan mannen.

In cao’s kunnen goede afspraken gemaakt worden over beloning en eerlijke functiewaardering. Door betere voorzieningen als betaald ouderschapsverlof, goede toegankelijke kinderopvang en ondersteuning van mantelzorg kunnen alle werknemers (man en vrouw) hun werk beter combineren met privétaken.

Voor meer informatie www.fnv.nl

UA-87273321-1