Opleiding en ontwikkeling
Uitzendkrachten kunnen vanaf het einde van dit jaar makkelijker een hypotheek krijgen. De NBBU sluit zich met twintig geïnteresseerde uitzendorganisaties aan bij een project dat dit mogelijk maakt. Met behulp van de Arbeidsmarktscan van onderzoeksbureau Intelligence Group krijgen uitzendkrachten een document over hun arbeidsmarktpositie. Bij goede vooruitzichten komt een eigen woning voor hen binnen handbereik.

Voor uitzendkrachten is het momenteel moeilijk de aanschaf van een woning te financieren. Banken stellen standaard een vast contract als eis, of beoordelen het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Afwijkingen daarvan voor flexwerkers zijn mogelijk, maar in de praktijk vaak (te) ingewikkeld. En dat terwijl de arbeidsmarkt in hoog tempo flexibiliseert: een vast contract is allang geen garantie meer voor de toekomst en flexibel werk wordt steeds meer norm.

Kansen op de arbeidsmarkt
Hypotheekverstrekkers zouden veel meer moeten kijken naar de toekomstige kansen van mensen op de arbeidsmarkt in plaats van naar contractvorm en arbeidsverleden, vindt de NBBU. Dat kan met behulp van de Arbeidsmarktscan. Aan de hand van een aantal vragen berekent deze tool binnen luttele momenten de arbeidsmarktkansen voor nu en in de toekomst. Er wordt daarbij op basis van uitgebreide, objectieve data gekeken naar iemands vooruitzichten, kans op werkloosheid en verdiencapaciteit voor de komende 5 jaar. Een positieve score geeft vervolgens voldoende zekerheid dat ze de toekomstige betalingsverplichtingen van een hypotheek kunnen blijven voldoen. Eis is wel dat men minimaal een jaar moet hebben gewerkt.

Bij een positieve uitslag kan een uitzendkracht naar een hypotheekadviseur gaan om een passende hypotheekofferte aan te vragen. Dit verzoek zal in de regel worden gehonoreerd, uiteraard nog steeds afhankelijk van inkomen, de prijs van de koopwoning en persoonlijke omstandigheden, zoals reeds bestaande schulden en het eventuele inkomen van de partner. De Hypotheekshop en Huis & Hypotheek nemen deel aan het project, evenals verscheidene geldverstrekkers. Naar verwachting zullen binnen enkele maanden ook andere hypotheekadviseurs zich aansluiten. De arbeidsmarktscan is ook inzetbaar voor mensen die werkzaam zijn in payrollverband of op basis van een tijdelijk contract.

NBBU
In dit project wil de NBBU als brancheorganisatie de Arbeidsmarktscan op grotere schaal uitrollen. Zo’n 20 leden van de NBBU doen mee vanaf de start, waaronder DIT Personeel met 1400 uitzendkrachten en In Person met 20.000 uitzendkrachten. Daarmee hebben veel uitzendkrachten opeens zicht op een eigen huis.
De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) is de brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt, met name in het MKB. De NBBU behartigt de belangen van ruim 1.100 dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, zzp-bemiddelaars, payroll-ondernemingen en andere intermediairs. Een NBBU-onderneming voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.

UA-87273321-1